Vad är ett modulhus?

Vad är ett modulhus?

Modulhus är ett slags hus som går att använda antingen som bostäder, skolor eller kontor. Det är helt enkelt en typ av hus som sätts ihop av olika volymelement eller så kallade moduler. De här husen byggs inte på plats som man vanligen gör med andra hus. Modulhus...