Spola avloppsstoppet i toalettstolen

Spola avloppsstoppet i toalettstolen

En del saker här i livet ska bara fungera, så gott som förutsättningslöst. Vi har lärt oss att bli så bekväma med att de helt enkelt bara sköter sig själva och är därför handlingsförlamade inför den konsekvens som uppstår när de helt enkelt slutar fungera. Ett sådant...