Separera mera: Vikten av bra utrustning i labbet

Separera mera: Vikten av bra utrustning i labbet

HPLC står för “High Performance Liquid Chromatography”, och är något man inte kommer att höra talas om om man inte specialiserat sig inom kemi. Denna artikel är till för att förklara ämnet för dig som inte jobbar inom branschen men kanske fick upp nyfikenheten för...