HPLC står för “High Performance Liquid Chromatography”, och är något man inte kommer att höra talas om om man inte specialiserat sig inom kemi. Denna artikel är till för att förklara ämnet för dig som inte jobbar inom branschen men kanske fick upp nyfikenheten för denna akronym. På svenska heter tekniken “Högupplösande vätskekromatografi”. Kort sagt är det en metod som används för att separera kemiska föreningar, när man till exempel vill veta vilka ämnen som finns i en viss blandning, och i vilka mängder.

Viktigt inom livsmedelsindustrin

Den som inte är allergiker kanske äter det hen får smak för utan att oroa sig alltför mycket över vad produkten innehåller. Har kexen några extra gram fett så kanske man tänker, “Jag ska inte äta dem så ofta”, i stället för “Jag måste låta bli kex helt”. För allergiker är det en annan historia: då är det livsviktigt att veta om kexen innehåller så mycket som doften av jordnötter, eller laktos, eller vad det nu är man är allergisk mot. Detta ska ha analyserats på fabriksnivå och stå tryckt på paketet. Det är mycket möjligt att HPLC spelade en roll i denna process.

 

HPLC inom sjukvården

https://se.vwr.com/cms/chromatography_solutions_analytical_hplc_and_uhplc hittar du ett exempel på en distributör av HPLC-instrument. Kundkretsen för denna produkt består inte bara av personer inom livsmedelsindustrin, utan även de som arbetar på laboratorier inom sjukvården. HPLC kan nämligen användas när en persons liv är i fara, till exempel vid fall av förgiftning. Läkaren behöver då veta vad personen fått i sig, och hur mycket av det, för att veta hur fallet ska behandlas. Vill man veta hur mycket alkohol en person fått i sig, används också HPLC för att komma fram till resultatet. Detta relativt okända system (dvs. utanför branschen) är otroligt viktigt för vårt samhälle.