Brottmål är bara ett av de områden som advokater är kompetenta och verksamma inom. Att advokater har ett tufft yrke är det ingen tvekan om. Det ställs höga krav på dem oavsett vilket område de arbetar inom. Förutom djupgående kunskaper om gällande lagar och praxis ska de även följa god advokatsed, ha tålamod, vara lyhörda och visa förståelse mot varje klient. 

Yrket har flera olika kompetensgrenar och några vanliga sådana är familjerätt, arvsrätt och fastighetsrätt. Sedan har vi det kanske mest omtalade – speciellt i amerikanska filmer och TV-serier – nämligen brotträtt. Vad en brottmålsadvokat sysslar med finns att läsa i nästa stycke.

 

Att välja en brottmålsadvokat

En brottmålsadvokat arbetar med människor som begått eller misstänks ha begått ett brott i Sverige. Advokaten utses av den svenska domstolen och arbetar som biträde för personen som är åtalad eller misstänkt för brottet.

Det går att välja en egen brottmålsadvokat om man så önskar. I sådana fall utser inte domstolen en åt den anklagade. En bra advokat kan hittas på olika sätt. Dels genom att söka på nätet och skriva in Brottmål i Göteborg i sökmotorn – om man nu bor i Göteborg – och se vilka resultat som kommer upp. Ett förslag som Google ger är advokatbyrån https://advokatfirmanop.se/sv. Titta gärna på sajten och stäm träff med den utvalde advokaten för en konsultation innan du anlitar hen. 

 

 

Rätt till rättslig hjälp

Alla personer som har begått ett brott eller är misstänkta för det har rätt till rättslig hjälp enligt svensk lagstiftning. Som tidigare nämnt går det bra att välja en egen advokat, men man kan också få en via domstolen – en så kallad offentlig försvarare. Skillnaden mellan den privat utvalda och den offentliga är väldigt stor. Arvodet som en privat advokat kräver betalas av den åtalade själv. Den offentliga försvararen betalar staten för.