Hos en begravningsbyrå i malmö kan man få all den hjälp man behöver då någon nära eller kär går bort. Man blir väl omhändertagen av personal som vet alla delar i en jordfästning och även allt som behöver ses över och tas om hand när någon går bort. Det finns en hel del juridik gällande testamente som ska redas ut. 

Kanske finns det en sista vilja gällande hur man vill bli begravd, och andra önskemål som kan finnas gällande allt runt bortgången. Även om begravningsbyrån inte sköter alla dessa bitar så kan man ändå få råd och stöd gällande vad som kan behövas göras, något som kan vara viktigt i en tid när man kan känna sig vilsen och nedslagen.

Val att göra

Det första valet som ska göras vid en begravning är om den bortgångne ska begravas eller kremeras. Men vilket val man än gör där så är alla andra val ändå desamma. Man ska annonsera att den skett en bortgång genom en annons i tidningen och där brukar man skriva en vacker rad och vilka som är närmast sörjande. Ibland skriver man även in några ord om en önskan av gåvor till välgörenhet eller när begravningen kommer ske.

Vid tillfället för begravningen

Beslut ska tas gällande vilken kyrka och tid som begravningen ska ske. Då ska man även ha fattat ett beslut gällande var kistan eller urnan ska få sin sista anhalt. Blommor ska beställas till begravningen och psalmer som ska sjungas ska beslutas. 

Man bestämmer också vilka som ska kontaktas och om man vill bjuda på kyrkkaffe eller något annat efteråt. Men allt detta kan man få hjälp med av begravningsbyrån och kyrkans personal. Man får även råd på vilken blomsteraffär som är bra, var man kan köpa mat och vilka psalmer som man brukar använda sig av vid en begravning.