Effektiv virussanering förhindrar smittspridning

12 februari 2022
jonas olsson

editorial

I influensatider samt under vinterkräksjukan vill man förhindra att smittan sprids så långt det är möjligt. Att ha några effektiva medel mot virussjukdomar hemma och på jobbet är därmed att rekommendera. Bra medel som används till virussanering är bland annat Virkon och alkoholbaserade medel.

Virus är så små och enkla sammansättningar av endast arvsmassa och protein att de egentligen inte kan sägas äga något liv. Men eftersom de heller inte beter sig som döda ting utan fyller en slags funktion i naturen, brukar de klassas i en egen familj av mikrobiologiska varelser. Virus är som regel inte farliga men vissa av dem kan – vid stor tillväxt och vid infektion av celler i värddjuret – orsaka olika symtom som exempelvis de vid influensa. 

 

virussanering

 

Olika typer av virusdödande medel

För att komma tillrätta med och förhindra spridning av virusrelaterade sjukdomar, har ett antal virusbekämpande medel tagits fram. Ni kan läsa om flera av dem på nätet och ett par nämns här. Ett av de vanligaste som man kan få tag på heter Virkon. Det är aktivt tillsammans med vatten och passar utmärkt till att döda bakterier, virus och svamp. 

Virkon är ett medel som funkar på de flesta material där man tror att virus kan finnas. Plast, trä, gummi och metall går alla att behandla med Virkon. Medlet är miljövänligt och kan hällas ut i avloppet utan någon större miljöpåverkan. Vid den så kallade “vinterkräksjukan” är Virkon ett medel som starkt rekommenderas.

Andra klassiska desinfektionsmedel som ofta används mot både virus och bakterier är alkoholbaserade medel med tensider. De är ofta effektiva vid punktdesinfektion och används också med fördel vid kräksjuketider. Den enda nackdelen med dessa är att de har kort hållbarhet och dessutom kan verka uttorkande mot händer och irritera luftvägar. Därför bör man använda skyddshandskar vid riklig användning samt munskydd för att undvika spritångor. 

Fler nyheter