Ett invaliditetsintyg kan avgöra ersättningen

04 februari 2021
Cecilia Olsson

Ibland är olyckan framme och man lyckas skada sig så pass att man behöver läkarvård, har man riktigt otur så får man dessutom bestående men av sin olycka. Då kan man bli berättigad ersättning från sitt försäkringsbolag om man vid olyckstillfället hade en olycksfallsförsäkring. Hur mycket ersättning man får ut kan variera beroende på vilken typ av skada det handlar om, vilken försäkring man hade samt hos vilket försäkringsbolag den var tecknad. 

Ett invaliditetsintyg kan behövas 

Oftast tar det försäkringsbolag man har ställning till detta tidigast ett år efter skadan. När det är dags kan det dock vara så att försäkringsbolaget inte har underlag nog att bedöma invaliditetsgraden utifrån till exempel journalkopior, röntgenundersökningar samt den egna beskrivningen, då kan man behöva skaffa ett så kallat invaliditetsintyg. Det gör man genom att boka tid för en invaliditetsundersökning där läkaren gör en bedömning av de kvarstående besvär man har efter skadan.

En invaliditetsundersökning innefattar i regel en intervju och en undersökning som ofta utförs av en specialistläkare i ortopedi. Läkaren kan utifrån undersökningen göra en bedömning och skriva ett invaliditetsintygt. Intervjun innehåller frågor som gäller vilka besvär man fortfarande har kvar kopplade till skadan. Undersökningen innebär oftast testning av rörlighet, styrka, felställningar, ömhet, känselbortfall och tecken på ledförslitning med mera. 

Välj läkare som kan bedöma skadan korrekt 

I ett invaliditetsintyg sammanfattas besvär och undersökningsresultat som kan ge försäkringsbolaget tillräckligt med underlag för att kunna bedöma ersättningsgrad till följd av skadan. Det finns dock läkare som har mer eller mindre erfarenhet av att bedöma invaliditetsgrader, något som kan ha betydelse för hur skadan beskrivs och bedöms i invaliditetsintyget.

Hos Ortopederna.com kan man få hjälp med invaliditetsintyg. Där hittar man läkare med lång erfarenhet som specialistläkare i ortopedi med bred kunskap inom ämnet. Har man drabbats av en olycka som satt sina spår bör man få ut den ersättning man är berättigad till, se därför till att få rätt hjälp på vägen.

Fler nyheter