Få hjälp med ekonomisk förvaltning i Stockholm

21 december 2020
jonas olsson

Som bostadsrättsförening kan man behöva utomstående hjälp av en ekonomisk förvaltning i Stockholm. Det är så klart viktigt att välja rätt förvaltare, och man måste förvissa sig om att det företag som man väljer är seriöst och har den kompetens som krävs. Därför är det också viktigt att be om referenser och inte bara en offert när man tar in prisförfrågningar. 

Se till att kontakta referenserna och ställa frågor om företaget. Fråga hur samarbetet fungerar och om det finns något som skulle kunna fungera bättre. Är de missnöjda med något? Även om man tar hjälp med den ekonomiska förvaltningen så gäller det att vara påläst – särskilt för de som sitter i styrelsen. Då ökar chanserna att hitta en bra aktör för den ekonomiska förvaltningen. Ett lågt anbud kan betyda att det kommer dyka upp extrakostnader för tilläggstjänster som man behöver, vilket kanske i slutändan inte blir så billigt. Därför ska alla tjänster finnas specificerade i offerten så att man kan göra en bra och rättvis bedömning innan man bestämmer vilken aktör man vill anlita.

 

 

Detta bör ingå i en ekonomisk förvaltning

I den ekonomiska förvaltningen ingår det att löpande bokföra de utgifter som fastigheten eller föreningen har. Genom att ta ett helhetsgrepp kring ekonomin kan man planera långsiktigt och strategiskt för kommande utgifter, underhåll och investeringar. På så vis ökar man fastighetens värde. Hur mycket den ekonomiska förvaltningen kostar är beroende av vad som ska ingå i avtalet och hur stor fastigheten är.

Några av de saker som brukar ingå i ekonomisk förvaltning är upprättandet av budget, fastighetsdeklaration, leverantörsfakturor, lägenhetsförteckning, hyres- och avgiftsavisering, bokslut och årsredovisning, löpande resultat- och balansräkning, bokföring och momsredovisning samt betalning av löner och arvoden. Det kan även vara bra om företaget tar hand om eventuell köhantering till parkeringsplatser, påminnelser av hyror eller avgifter som är försenade eller inte har kommit in.

Fler nyheter