Fastighetsnät för kommunikation

26 juli 2021
patrick pettersson

Inom en fastighet så behövs det ett bra och stabilt fastighetsnät som kan användas som kommunikationsinfrastruktur för en mängd olika tjänster och stödja olika applikationer. Några exempel är överföring av data, styrningar, media och olika typer av larm. Idag är ett fastighetsnät nästan en lika viktig och naturlig del av en byggnad som exempelvis elsystemet är. 

Varje enskilt rum i fastigheten får med hjälp av ett datanät tillgång till den kommunikation som behövs för tillfället. Det kan röra sig om telefoni, data, video eller någon annan typ av kommunikation. Kraven på datanäten är stora och de ökar med tiden, det är viktigt att den fysiska kabeln klarar av att transportera trafik i högre hastighet. 

Om du kontaktar en firma som ebjuder tjänster inom datanät är de ofta leverantörer av olika typer av strukturerade kabelsystem, datanät, bredband, wifi, fiber, telenät och olika typer av nätverkslösningar. Det kan gälla ett helt nytt datanätverk eller en uppdatering av det befintliga systemet och det anpassas efter behov. Har du funderingar och frågor så hör efter med en lämplig firma så får du all hjälp du behöver där.

 

 

Fibernät

Fiberkabel blir allt vanligare i ett fastighetsnät då kraven på bredband i länkar inom och mellan fastigheter och ända fram till användaren är stor. Med ett fibernät kan du få tillgång till bredbandstjänster som telefoni, internet och IP-TV. Det ger ett snabbt och stabilt internet då nätet ligger nedgrävt och driften hålls igång utan störningar. 

Fibernät är driftsäkert då det är okänsligt för elektroniska störningar som åska och de har nästintill obegränsad kapacitet. Fiberoptik är ett optiskt system där ljus leds genom optiska fibrer vars kärnor är gjorda av mycket rent glas eller plast från flera millimeters diameter ner till diametern på ett hårstrå. Fibernätets kapacitet är väldigt hög vilket innebär att många tjänster kan göras tillgängliga på ett kostnadseffektivt sätt.

Fler nyheter