En kranbil eller en kran är något man använder när något som är stort eller tungt ska flyttas högt eller långt. Det kan vara alltifrån att en pall eller en bunt ska lyftas av en bil till att tunga stom-element ska lyftas 240 meter upp i luften för att bygga ett höghus. En kran är som en förlängning och förstärkning på en arm så det de utför är det man själv hade gjort om man bara varit starkare och längre.

 

 

Olika slags kranar

 

Trots att kran är ett samlingsnamn så finns det alla möjliga olika typer av kranar. Det finns kranar som är fästa på bilar och lastbilar och som används till att lyfta av och på gods på den egna bilen. En annan typ är mobila kranar som helt enkelt är en kran på hjul, utan möjlighet att frakta gods på. Fasta kranar används oftast vid byggnation av hus. Förutom dessa så finns det också pontonkranar, containerkranar, portalkranar och tornkranar. Om man behöver kranlyft i luleå, eller annan ort, så finns en stor variation av olika typer av kranar att hyra, och även kranförare om man behöver detta.  

 

Att köra kran

 

För att hantera en kran så krävs en behörighet dels för att köra kranen och dels för att hantera arbetet på ett säkert sätt för alla som vistas runt lyftet. Detta kallas för säkra lyft och är en utbildning som även den som lastar stora kranar från backen, en så kallad banksman, behöver ha. Kommunikationen mellan banksman och kranföraren sker genom bestämda handsignaler och kommunikationsradio, allt för att inte missförstånd ska ske. Att köra kran är lite som att köra grävmaskin på många sätt. Det finns olika slags armar på olika kranar men alla har förmågan att lyfta, svänga och en del även att förflytta godset fram och tillbaka på själva lyftarmen.