Möten är något som är väldigt viktigt att hålla för att se till att alla inblandade får den information som krävs för att kunna genomföra ett arbete eller ett projekt på ett bra sätt. Idag ställs högre krav på möten men det finns även fler hjälpmedel att använda sig av än någonsin tidigare. I en tid då man dessutom börjar bli plågsamt medveten om hur resande med flyg och bil påverkar miljön på ett negativt sätt så är det viktigt att kunna hålla effektiva möten på distans istället. Det blir även allt vanligare att man arbetar över landgränser och man kan till och med ha kunder och kollegor på andra sidan jorden. För att slippa kostsamma och miljöskadliga resor kan man då istället ha effektiva möten med hjälp av Av-teknik.

Det kan dock vara svårt att veta vilken sorts utrustning som är bäst för lokalerna man har tillgång till. Då är det klokt att anlita ett företag som har kunskap om vad som behövs för att optimera mötesrum och konferenslokalers audiovisuella upplevelser. Ett företag med god kunskap inom Av-teknik vet var och hur tekniken ska installeras för att möta kundens behov samt ge bästa möjliga upplevelse. Att installera mikrofoner, skärmar och högtalare gör ett möte både smidigt och inkluderande för både de som sitter i rummet och den eller de som befinner sig på en annan plats.

AV/IT hjälper till att skapa smarta mötesrum och avancerade konferensrum. De har lång erfarenhet och bred kunskap inom Av-teknik och arbetar för att anpassa varje installation efter kundens behov. De erbjuder även serviceavtal där de kontrollerar och testar Av-utrustningen med jämna mellanrum och man kan beställa tillägg på befintliga anläggningar för att anpassa efter nya behov inom företaget. Allt för att kunna ge sina kunder en hållbar lösning som uppfyller alla behov inom Av-teknik.