Kommer du ihåg känslan när du fick körkortet? Glädjen över att vara godkänd, utandningen av lättnad och stoltheten över att all övningskörning och pluggandet av teorin nu var över. En massa möjligheter öppnar sig när du kan köra och äga en bil. Många friheter absolut, men också ansvar. Inte minst när det gäller samspelet med andra trafikanter. Det gäller vid oväntade situationer som olyckor, eller planerade omdirigeringar av trafiken vid byggnationer. Och förändringar sker ständigt. Det grävs ner kablar i gatan, fastigheter ska rivas eller renoveras. En vägsträckning görs om eller en helt ny stadsdel blir byggd.

 

 

Bilar är hårda

Du har säkert hört nyheter om vägarbetare som skadats eller till och med omkommit. Det är en väldigt utsatt position att arbeta på eller nära vägar. Många trafikanter struntar i att dra ner på hastigheten och att visa hänsyn. Det kan vara ren slapphet eller att bilföraren är stressad och har bråttom. Fast egentligen finns det väl inga ursäkter? För tydlighetens skull och som en information är platserna utmärkta med skyltar. Ett par exempel där man har gjort Skyddsanordningar i Stockholm vid stora projekt är Förbifart Stockholm och Slussenprojektet. Barriärerna av betong går inte att snacka bort. Så frågan är väl om den som inte klarar av att anpassa sig borde vara på vägen över huvud taget?

 

Kartan och verkligheten

Människan är ett vanedjur och många av oss har upptrampade stigar vi följer. En till jobbet, andra stråk till familjen, ytterligare några till de platser där vi köper mat och kläder. Förenklingar som är helt rimliga. Samtidigt kan dessa ständiga repetitioner göra oss lite slappa och lata. Undermedvetet har vi memorerat rondellerna, korsningarna och gatorna. Om det blir längre köer, fler cyklister eller fotgängare på vår väg en vanligt så kan vi reagera med överraskning. Visa respekt för dina medmänniskor och följ anvisningar och skyddsbarriärer.