Vägmarkeringar ger tydlig anvisning

17 augusti 2021
Lily Hansen

När man ser slitna vägmarkeringar blir man irriterad. Som bilförare vill man alltid kunna lita på att filer och pilar är ordentligt synliga och tydliga. Man kör ofta snabbt, och även väglaget och vädret kan skifta från dimma till snöstorm, så man behöver rejäla vägmarkeringar som man kan lita på.

Det är inte bara på vägen man behöver markeringar. Även på skolgårdar och lekplatser brukar det finnas markeringar i asfalten, där barnen exempelvis kan hoppa hage. Det kan finnas markeringar för bollplaner eller andra inrutade ställen.

Parkeringsrutor måste vara väl synliga

Även på parkeringsplatser måste man ha tydliga streck. Annars blir det lätt anarki och folk parkerar snett och lite hur som helst. Parkeringsrutor i stan måste också vara tydliga. Om du till exempel äger en hyresfastighet, behöver du eventuellt anlita ett företag som är experter på vägmarkeringar.

Det är inte bara kommuner och stora bostadsbolag som kan behöva vägmarkeringar, även om det är de stora beställarna. Övergångsställen, filer och streckade linjer på motorvägen är alla exempel på vägmarkeringar. Bostadsrättsföreningar kan också behöva markeringar i asfalten på olika ställen.

 

Vägmarkeringar tillhör vardagen

Det är mest när vägmarkeringar är alldeles nya och fina eller när de är nästan bortnötta som vi tänker på dem. De ska bara finnas där, och vi lägger inte märke till dem. Men om alla vägmarkeringar plötsligt skulle vara borta skulle det bli världens kaos. 

Det behövs vägledning, avgränsningar och markeringar av olika ytor. Vägmarkeringar kan även vara ett ord eller en siffra. Godsmottagningar, färjelägen och liknande ställen har ofta tydliga markeringar på vart man ska ta vägen och körfälten kan också vara numrerade. 

Har du någon yta där det behövs markeringar på asfalten, så ta kontakt med ett expertföretag som hjälper dig att få allt på plats. Tydliga pilar är bra, så att lastbilar och fordon kör på rätt håll.

Fler nyheter